Reflexintegratie

Wat is reflexintegratie? Wat heeft dit te maken met onze ontwikkeling?
Onderstaande cursieve teksten komen van de site van MNRI, klik gerust door voor meer gedetailleerde informatie of maak een afspraak bij Zeekind om de integratie van de reflexen te laten checken.

"Het menselijk lichaam kent een enorme hoeveelheid aan reflexmatige bewegingen, die ieder een specifieke functie hebben en in bepaalde periodes ontstaan, actief worden, weer geïntegreerd op de achtergrond verdwijnen en complexe reflexpatronen ondersteunen. MNRI onderzoekt en integreert reflexen die niet meer actief horen te zijn, zodat een volgende stap in de ontwikkeling mogelijk wordt."

Wat zijn primaire reflexen?
"Een reflex is een automatische motorische reactie op een bepaalde prikkel. De respons komt in een fractie van seconde, zonder er bij na te denken, zonder bewuste controle.
In de baarmoeder beweegt een foetus al in reflexmatige patronen, die essentieel zijn voor overleving en bescherming. We noemen ze primaire reflexen en zijn actief en op hun hoogtepunt bij geboorte en in de eerste periode na de geboorte tot ongeveer 3 jaar.
Primaire reflexen vormen het fundament voor de algehele neurologische ontwikkeling en spelen een belangrijke ondersteunende rol bij de rijping van de complexere reflexpatronen. De natuurlijke integratie van primaire reflexen gebeurt in de eerste levensjaren."

"Als reflexen niet goed tot rijping komen zal het lichaam reflexmatig reageren en worden compensaties ontwikkeld om reflexen onder controle te krijgen.
MNRI leert het brein welke motorische respons bij een sensorische prikkel hoort en versterkt daarbij de juiste hersenverbindingen die nodig zijn om dit patroon goed te integreren."

reflexintegratie
Wat is MNRI reflexintegratie?
"De MNRI methode werkt vanuit het inzicht dat reflexen niet onder controle gebracht moeten worden, maar dat deze via een natuurlijke ontwikkeling zullen integreren. Integratie heeft tot gevolg dat we niet langer op een automatisch reactieve of beschermende manier bewegen, maar dat we meer doelgericht gedrag kunnen initiëren.
MNRI stimuleert dit natuurlijke integratieproces, wijst het lichaam de weg, herinnert het brein aan de bewegings- en reflexpatronen die in de genen liggen opgeslagen, herstelt en creëert hersenverbindingen. Hierdoor kunnen volgende stappen in de ontwikkeling gezet kunnen worden. Dit heeft verbetering in gedrag, functie, cognitie en algemeen welbevinden tot gevolg."