Werkwijze

Werkwijze Zeekind - psychomotorisch kindercoach

De werkwijze van 'Zeekind - Psychomotorisch kindercoach' heeft als uitgangspunt de verbinding tussen brein en lichaam en de wisselwerking tussen deze twee. Kinderen leren vanaf de prille start door middel van beweging en sensorische ervaringen. Als deze ontwikkeling goed verloopt is het kind in balans en groeit evenwichtig op sociaal, emotioneel en cognitief gebied. Deze ontwikkeling is mooi weergegeven in het schema hiernaast (Bodymap©).

Is een gebied niet volledig (uit)ontwikkeld, dan heeft dit zijn weerslag op andere onderdelen. Een kind kan bijvoorbeeld problemen krijgen op het gebied van leren lezen, rekenen, zwemmen, concentratie etc. In het schema bekeken: als school kun je ‘van boven af’ van alles in het koppie van het kind proberen te gieten, maar als er in de basis gebieden niet voldoende ontwikkeld zijn beklijven deze zaken niet of moeizaam.

Intake

Wanneer je je kind aanmeld ontvang je een vragenlijst. Hierop staan vragen met betrekking tot de ontwikkeling van je kind, vanaf de zwangerschap tot aan nu.
Bij het eerste consult gaan we samen kijken naar de motorische ontwikkeling van het kind door middel van een screening. We kijken uitgebreid naar onder andere de neuromotorische ontwikkeling, lateralisatie en naar het stressysteem. Ook pakken we tijdens een later consult de visuele screening er bij om de oogmotoriek te testen (oogsamenwerking, oogvolgen, oogrichten). Problemen met de oogmotoriek kunnen aan de basis liggen van bijvoorbeeld lees- of gedragsproblemen.

Consult

Tijdens de consulten gaan we aan de slag met beweging en spel om het kind weer in balans te krijgen en te zorgen dat het weer lekker in zijn/haar vel komt. Vanuit deze balans en vanuit dit welbevinden zal het kind tot groei komen. Jullie komen om de 3 á 4 weken langs en zullen thuis (dagelijks) aan de slag gaan met verschillende oefeningen.
Tijdens de sessies put ik uit diverse bronnen om zo de ‘blend’ te maken die past bij het kind.
* Bewegingsvormen (o.a. beweegpatronen en Movement Based Learning)
* Reflexintegratie (MNRI)
* Spel- en creatieve vormen (zelfvertrouwen, autonomie, emotieregulering, gedachtekracht, ontspanning)
* Oogoefeningen (oogvolgen, oogsamenwerking, oogrichten)